Asiakastarina:

Helsingin seurakuntayhtymä ja 10-synttärit

Helsingin seurakuntayhtymän vuosittain järjestettävän 10-synttäreiden ilmoittautumisessa ja laskutuksessa on luotettu jo useita vuosia Prime Seurakunta -toiminnanohjausjärjestelmän sähköisen ilmoittautumisen ja verkkomaksulaskutuksen toimintoihin. Vuoden 2021 tapahtuman järjestämisessä hyödynnettiin ensimmäistä kertaa osallistumismaksujen perimisessä ilmoittautumisen yhteydessä käytettävää suoramaksulaskutusta.

Lähtötilanne

Helsingin seurakuntayhtymä järjestää vuosittain kaikille 10-vuotta täyttävillä, Helsingissä asuville seurakunnan jäsenille ja heidän perheilleen 10-synttärit tapahtuman Linnanmäellä. Tapahtumaan osallistuu vuosittain tuhansia helsinkiläisiä perheitä. Tapahtuman järjestäminen vaatii paljon suunnittelua, jossa huomioon pitää ottaa myös tekninen näkökulma, kuten miten näin suuren tapahtuman ilmoittautumiset ja laskutus hoidetaan sekä mitä vaatimuksia tapahtuman järjestäminen asettaa käytössä olevalle ilmoittautumis- ja laskutusjärjestelmälle.

Ratkaisu

Helsingin seurakuntayhtymällä on käytössä Prime Seurakunta -toiminnanohjausjärjestelmän sähköisen asioinnin palvelut. Sähköinen asiointi tuo sujuvuutta tapahtumailmoittautumiseen ja osallistujamaksujen keräämiseen. Palvelu on rakennettu kestämään isojenkin massojen samanaikaista käyttöä, joten riskiä järjestelmän kaatumisesta kesken ilmoittautumisten ei ole.

10-synttäreiden ilmoittautumisessa sekä laskutuksessa hyödynnettiin Primen sähköisen ilmoittautumisen ja verkkomaksulaskutuksen palveluita. Aiemmista vuosista poiketen Helsingin seurakuntayhtymä käytti osallistumismaksujen perimiseen suoramaksua, eli ilmoittautuneet perheet maksoivat osallistumismaksut ilmoittautumisen yhteydessä. Tämä sujuvoitti ilmoittautumisprosessia entisestään, nopeutti perheiden asiointia ja vähensi huomattavasti tapahtuman ilmoittautumiseen ja osallistujamaksujen maksamiseen liittyviä yhteydenottoja.

Helsingin seurakuntayhtymän vuosittain järjestettävän 10-synttäreiden ilmoittautumisessa ja laskutuksessa on Helsingin seurakuntayhtymän nuorisotyönsihteerinä työskentelevä Pauli ”Pave” Syrjö vastaa 10-synttärit -tapahtuman järjestämisestä. Tapahtuman koosta kertoo se, että tapahtumaan kutsutaan vuosittain tuhansia helsinkiläisiä 10-vuotta täyttäviä seurakunnan jäseniä perheineen. Vuoden 2021 tapahtumaan lähetettiin noin 5000 kutsua.

Massatapahtuman ilmoittautuminen vaatii taustalleen luotettavan järjestelmän

Ilmoittautumis- ja laskutusjärjestelmällä on iso merkitys tapahtuman järjestämisessä, sillä se on useille asiakkaille ensikosketus asiointiin seurakunnan kanssa. Tämän vuoksi tapahtuman suunnittelussa pitää huomioida myös tekninen puoli. Paven mukaan tärkeimpiä asioita ilmoittautumisen käynnistämisessä on ajankohta, jolloin ilmoittautuminen avautuu sekä varmuus siitä, että ilmoittautumiseen käytettävässä järjestelmässä on riittävästi kapasiteettia isojen massojen samanaikaiseen ilmoittautumiseen. Seurakuntien tulee pystyä luottamaan siihen, että käytettävä järjestelmä on vakaa eikä riskiä kaatumisesta ole. Ilmoittautumisen helppoudella on myös merkitystä. Selkeä ja saavutettava ilmoittautumislomake ei jätä asiakkaalle epäselväksi sitä, mihin ilmoittaudutaan ja mitä ilmoittautuminen maksaa.

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksujen maksaminen koettiin helpoksi

Erityisesti suoramaksu, jos vertaa aikaisempiin vuosiin, oli tänä vuonna parempi, ja siitä on tullut positiivista palautetta

Pauli Syrjö
Nuorisotyönsihteeri
Helsingin seurakuntayhtymä

Vuonna 2021 tapahtumaan osallistui reilu 5000 ihmistä ja tapahtumailmoittautumisessa hyödynnettiin Primen sähköisen asiointipalvelun ilmoittautumistoimintoja. Ensimmäistä kertaa kokeiltiin myös suoramaksutoimintoa, jossa ilmoittautuja maksaa osallistumismaksun, eli tässä tapauksessa tilaamansa rannekkeet saman tien ilmoittautumistapahtuman yhteydessä.

Kokemukset ilmoittautumisesta ja suoramaksusta olivat positiivisia. Koko ilmoittautumisen ja laskutuksen prosessi sujui hyvin ja asiakkaiden vähäiset yhteydenotot kertovat omaa tarinaansa kätevästä ja helppokäyttöisestä järjestelmästä.

Lisää asiakastarinoita