Kevään 2023 yleiset etäkoulutukset

Ilmoittautuminen kevään 2023 yleisiin etäkoulutuksiin on avoinna. Koulutuksia on tarjolla laidasta laitaan kalenterikoulutuksista diakonia-moduulin peruskoulutukseen.

Kevään koulutusohjelmassa on seuraavat koulutukset (koulutusten tarkemmat kuvaukset löytyvät ilmoittautumispainikkeen alta):

 • 12.1.2023 klo 13-15 Yleinen sähköisen ilmoittautumisen koulutus – ilmoittautuminen päättynyt
 • 19.1.2023 klo 13-15 Kalenterin peruskoulutus – ilmoittautuminen päättynyt
 • 16.2.2023 klo 13-14 Hautainhoitojen massatarjoukset – etätyöpaja – ilmoittautuminen päättynyt
 • 9.3.2023 klo 13-15 Kalenterin jatkokoulutus – ilmoittautuminen päättynyt
 • 16.3.2023 klo 13-15 Verkkomaksulaskutus – ilmoittautuminen päättynyt
 • 27.4.2023 klo 12-14 Diakonian peruskoulutus
 • 11.5.2023 klo 13-14 MobiiliPrime – Kalenteri ja tilastointi

Koulutukset ovat maksullisia, lisätietoja voi kysellä osoitteesta koulutukset@prime.fi.
Koulutukset järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään kolme.

Koulutusten tarkemmat kuvaukset ja ilmoittautumislinkit löytyvät alta. Tervetuloa mukaan!


12.1. klo 13-15 Sähköinen ilmoittautuminen – Ilmoittautuminen päättynyt

Primen sähköisen ilmoittautumisen yleinen koulutus. Koulutus sopii työntekijöille, joille sähköisen ilmoittautumisen työkalut ovat jo tuttuja, mutta haluavat syventää osaamistaan tai kerrata sähköisen ilmoittautumisen perustoimintoja. Koulutuksessa keskitytään tilaisuustason ilmoittautumisiin.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat aiheet:

 • Tilaisuustason ilmoittautumiset
 • Ilmoittautumisotsikon teko
 • Lomakkeen muokkaus
 • Tilaisuuden tekeminen
 • Ilmowizard

19.1. klo 13-15 Kalenterin peruskoulutus – Ilmoittautuminen päättynyt

Primen kalenterien peruskäytön opettelu. Koulutus sopii niin uusille kuin vanhoillekin työntekijöille, jotka eivät ole osallistuneet aiemmin kalenterikoulutukseen tai kaipaavat kertausta kalenterin perustoiminnallisuuksiin liittyen.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat aiheet:

 • Kalentereiden selailu ja kalenterinäkymät
 • Henkilökohtaiset varaukset, lomat ja vapaapäivät
 • Itselle tehdyt ehdotukset eli kuittaukset
 • Pikavalinnat
 • Tilaisuuksien varaaminen, muokkaaminen ja poistaminen
 • Tilaisuushaku
 • Tilastointi

16.2. klo 13-14 Hautainhoitojen massatarjoukset – etätyöpajaIlmoittautuminen päättynyt

Koulutuksen aikana tehdään ohjatusti hautainhoitojen massatarjoukset. Kouluttaja käy aluksi lyhyesti läpi massatarjousten tekoon liittyvät perusasiat ja on sen jälkeen linjoilla lähitukena, jos nousee kysymyksiä tai ongelmatilanteita. Etätyöpajan aikana ei tarvitse saada tehtyä valmiiksi kaikki hoitotarjouksia, vaan työskentelyä voi jatkaa työpajan jälkeen itsenäisesti työpajassa saatujen ohjeistusten ja oppien mukaisesti.

Huom. Tilaisuus ole varsinaista koulutusta vaan työpajatyyppinen.

Oletuksena on, että työntekijä hallitsee jo Primen perustoiminnot ja laskutuksen teon.

9.3. klo 13-15 Kalenterin jatkokoulutus – Ilmoittautuminen päättynyt

Kalenterin jatkokoulutuksessa on tarkoitus tehostaa jokapäiväistä työtä helpottavien toiminnallisuuksien hyödyntämistä, lisäksi koulutuksessa keskitytään vastaamaan osallistujia askarruttaviin, kalenteriin liittyviin kysymyksiin.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavat aiheet:

 • Ryhmä- ja palvelukalenterien käyttö
 • Etsi vapaat ajat -toiminto
 • Toistuvat tilaisuussarjat
 • Viestintä tilaisuuksilta
 • Tulosteet
 • Asiakasryhmien perustaminen
 • Lomakalenteri

Mikäli sinulla on kysymyksiä, joita toivoisit koulutuksessa käsiteltävän, voit kirjata niitä tähän lomakkeeseen tai lähettää ennen koulutusta osoitteeseen koulutukset@prime.fi. Koulutukseen osallistuvien kysymyksistä käydään koulutuksen aikana läpi niin monta kuin ehditään.

16.3. klo 13-15 Verkkomaksulaskutus – Ilmoittautuminen päättynyt

Primen sähköisen asioinnin verkkomaksulaskutuksen peruskoulutus. Koulutus sopii hyvin niin uusille kuin vanhoillekin työntekijöille, jotka kaipaavat kertausta tai vinkkejä Primen verkkomaksulaskutukseen. Koulutukseen osallistujilta odotetaan Primen perustoiminnallisuuksien tuntemista. Koulutuksessa keskitytään Primen sähköisen asioinnin verkkomaksulaskutustoimintoihin ja tilaisuuksien laskutukseen.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat aiheet:

 • Tilaisuuslaskutus
 • Yksittäisen tilaisuuden laskutus
 • Massalaskutus
 • Suoramaksulaskutus
 • Verkkomaksulaskujen muokkaus ja poisto
 • Verkkomaksulaskun muuttaminen paperilaskuksi

27.4. klo 13-15 Diakonian peruskoulutus

Primen Diakonia-moduulin peruskoulutus. Koulutus sopii hyvin niin uusille kuin vanhoillekin työntekijöille, jotka kaipaavat kertausta Diakonia-moduulin perustoiminnallisuuksiin.

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat aiheet:

 • Asiakashenkilöiden kirjaaminen asiakasrekisteriin
 • Päiväkirjamerkinnän luonti
 • Avustushakemuksen teko

11.5. klo 13-14 MobiiliPrime – Kalenteri ja tilastointi

MobiiliPrimen Kalenterin ja Tilastoinnin peruskoulutus. Koulutus sopii hyvin sekä uusille että vanhoille työntekijöille, jotka eivät ole vielä ehtineet perehtyä tai ottaa käyttöön MobiiliPrimen toimintoja. Koulutuksessa oletetaan, että osallistujien organisaatioissa on käytössä toinen tai molemmat MobiiliPrimen palveluista (Kalenteri ja/tai Tilastointi).

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat aiheet:

 • Kirjautuminen MobiiliPrimeen
 • MobiiliKalenteri
 • Kalentereiden avaaminen ja pikavalinnat
 • Tilaisuudet
 • Varaukset
 • Kuittaukset
 • MobiiliTilastointi
 • Tilaisuuksien tilastointi
 • Uuden kohtaamisen kirjaaminen
 • Omat kohtaamiset – graafi