Seurakuntatyön tukeminen

Prime ohjelmisto mahdollistaa seurakuntatyön tukemisen erilaisin täsmäratkaisuin ja rajapinnoin. Primestä löytyy toiminnot ajan- ja resurssien, diakoniatyön sekä hautausmaiden hallinnointiin. Unohtamatta Primen kattavia ja käteviä laskutustoimintoja. Primen rajapinnat mm. Kirkkohallituksen järjestelmiin, täydentävät kokonaisuutta helpottaen työn suunnittelua ja säästäen työntekijät tuplatyöltä.

Ajan- ja resurssienhallinta

Prime Ajan- ja resurssienhallinta on luotu vastaamaan seurakuntien tarpeisiin. Ohjelmiston avulla voidaan hoitaa resurssienhallinta, laskutus ja henkilökohtaiset kalenterit. Ohjelmiston resurssienhallinta on laaja kokonaisuus, jolla saadaan myös ajankohtaiset tilastot tilaisuuksista, resursseista ja tilojen käyttöasteista. Asiakasrekisterin ylläpitoon tallentuvat kaste-, vihki- ja hautaansiunaamisvarausten asiakastiedot sekä tilojen varaajien laskutustiedot hyödynnettäväksi myöhempää käyttöä varten. Työntekijöiden henkilökohtaisten kalentereiden sekä lomakalenterin avulla tapahtumien aikataulujen suunnittelu helpottuu, sillä muilla työntekijöille on ehdotusoikeus tilaisuusvarauksesta toisen työntekijän kalenteriin ja nähdä toisen työntekijän lomavaraukset. Lomakalenterin avulla voidaan toteuttaa myös pappien ja kanttoreiden työ- ja vapaa-aikasuunnitelma.

Hautatoimi

Prime Hautatoimen avulla voidaan hoitaa hautaustoimen kokonaisvaltainen hallinnointi. Ohjelmisto on laaja kokonaisuus, jolla hautausmaiden ylläpito, hautojen hallinta-aikojen ja hoitamisen hallinnointi sekä vainajatietojen ylläpito yhteyshenkilöineen sujuu kätevästi. Hautausmaiden ylläpidossa huomioidaan osastot/lohkot, hautarivit, hautapaikat ja -sijat, hautojen yhdistäminen tai jakaminen sekä hautojen palauttaminen seurakunnalle. Ohjelmiston kautta voidaan viestiä helposti vainajan omaisille tai muille yhteystyötahoille niin kirjeen, eKirjeen, tekstiviestin kuin sähköpostinkin muodossa. Kattavat laskutustoiminnot mahdollistavat sekä hoitotarjousten että hautaukseen liittyvien kulujen laskutuksen suoraan ohjelmiston kautta. Rajapinnat KiPaan sekä Kirjuriin varmistavat, että tieto Primestä liikkuu ajantasaisesti Kirkkohallituksen järjestelmiin ja toisin päin sääsäten työntekijöitä tuplatyöltä.

Diakonia

Prime Diakonia-ohjelmiston avulla hallinnoidaan sujuvasti seurakunnan diakoniatoimen asiakkuuksia ja avustuksia sekä käytettävissä olevaa budjettia. Primen asiakkuuksien hallinta on laaja kokonaisuus, johon saadaan tallennettua ajankohtaiset henkilö- ja perhetiedot, valtuutushistoria asiakasta koskevissa asioissa sekä asiakkaan asiointihistoriasta. Asiointihistoriaan kuuluu diakoniapäiväkirjamerkinnät jokaisesta tapaamisesta, asiakaskohtainen avustushakemus- ja päätöslista sekä asiakaskohtaisen maksatuksen seuranta. Maksatuksiin sisältyvät ostoluvat, maksumääräykset ja -sitoumukset. Ohjelmistoon sisäänrakennetun taloustietolomakkeen avulla voidaan arvioida asiakkaan avustustarvetta helposti, myös kuntakohtaiset toimeentulotukinormit huomioiden. Eri tilassa olevista avustushakemuksista ja -päätöksistä sekä maksatuksista saatavien seurantojen, että raporttien myötä budjettitilien vuosittaisten avustusmäärärahojen ja kappalemääräisten avustusten hallinnointi helpottuu.

Laskutus

Primen kattavat laskutustoiminnallisuudet varmistavat, että tiedot laskuista ja niiden maksuista on siellä, missä niiden kuuluukin olla. Primen laskutuksen avulla seurakunta voi keskittää kaiken laskutuksen yhteen luotettavaan järjestelmään.

Rajapinnat

Primeen on liitettävissä useita käteviä rajapintaratkaisuja seurakuntien käyttämiin muihin järjestelmiin. Rajapintojen tarkoitus on pitää sekä Primessä että muissa järjestelmissä oleva tieto ajantasaisena sekä säästää työntekijöitä tuplatyöltä.

Muut palvelut seurakunnille

Liikkuvan työn tukeminen

Primen mobiilitoiminnot tuovat Primen tärkeimmät toiminnallisuudet kätesi ulottuville, ajasta ja paikasta riippumatta. Tilastoi tapahtumat, selaile kollegoidesi ja seurakunnan tilojen kalentereita tai vastaanota Primen kautta tehdyt tapahtumakutsut suoraan sähköpostiisi.

Seurakuntalaisille suunnatut palvelut

Primen sähköisten asiointipalveluiden kautta seurakuntalaiset voivat asioida seurakunnan kanssa mihin vuorokauden aikaan tahansa. On kyse sitten kasteen, vihkimisen, hautaan siunaamisen tai keskusteluajan varaamisesta, ilmoittautumisesta seurakunnan tapahtumiin tai osallistumismaksujen maksamisesta, Primestä löytyy kattavat työkalut seurakuntalaisten asiointiin. Asiointipalveluun kirjautumisessa hyödynnetään Suomi.fi -tunnistautumispalvelua.

Ota yhteyttä

Annemari Toikkanen
Myynti- ja markkinointipäällikkö
+358 50 543 9221
annemari.toikkanen@prime.fi

Jätä yhteydenottopyyntö
Yhteydenottopyyntö