Palvelumme

Prime on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa

Prime on joustava ja monipuolinen ohjelmistoratkaisu seurakunnille ja julkishallinnon organisaatioille. Se on suunniteltu mukautumaan erilaisiin ohjelmistotarpeisiin. Prime kehittyy sekä kasvaa yhdessä organisaationne kanssa, tukien muuttuvia tarpeitanne. Kattavasta palvelutarjonnastamme löytyy sekä seurakuntien toiminnanohjaukseen ja asiakaspalveluun kehitettyjä valmisratkaisuja että julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaillemme räätälöityjä ohjelmistokokonaisuuksia. Kehitämme Primeä asiakkaiden tarpeet edellä, hyödyntäen palvelumuotoilun ja ketterän ohjelmistokehityksen menetelmiä.

Prime Seurakunta – seurakuntien tarpeisiin luotu toiminnanohjaus­järjestelmä, joka on kehitetty yhteistyössä seurakuntien kanssa

Prime vastaa kattavasti seurakuntien sisäisen työn suunnittelun, tiedonhallinnan, toiminnan tehostamisen sekä asiakaspalvelun tarpeisiin. Primen palvelutarjonta on kattava ja siinä on huomioitu seurakuntien sisäisen työn hallinnoinnin tarpeet. Prime asennetaan Kirkkoverkkoon, joka mahdollistaa erilaiset rajapinnat Kirkkohallituksen järjestelmiin. Primen mobiiliratkaisut tukevat liikkuvan työn tekijöitä tuoden Primen tärkeimmät toiminnallisuudet moderneina palveluina työntekijöiden mobiililaitteisiin. Sähköisen asioinnin kautta Prime palvelee myös seurakuntalaisia, tarjoten seurakuntalaisille mahdollisuuden asioida seurakunnan kanssa mistä ja mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Prime julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille – asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehitettyjä räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja

Prime on joustava toiminnanohjausjärjestelmä, joka voidaan mukauttaa ja räätälöidä sopimaan juuri teidän tarpeisiinne. Julkishallinnon toimijoille, kuten kunnille ja eri viranomaistahoille, olemme kehittäneet erityisesti ajanvaraukseen pohjautuvia ratkaisuja kattaen mm. laskutuksen ja sähköiset asiointipalvelut. Asiakkaidemme Prime-ympäristöihin on integroitu useita eri tyyppisiä rajapintaratkaisuja, jotka sujuvoittavat järjestelmän käyttäjien päivittäistä työtä. Mikäli liiketoimintanne vaatii erityisratkaisuja valmisohjelmistojen sijaan, rakennetaan ne teille yhdessä! Asiakaskuntamme kattaa useita yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioita.

Kiinnostaako yhteistyö kanssamme?

IT-alan toimijat
Teemme mielellämme yhteistyötä muiden IT-alan toimijoiden kanssa. Prime mahdollistaa helpon integraation muiden IT-järjestelmien kanssa. Valmiiden ja helposti muokattavien rajapintaratkaisujemme avulla integraatioista saadaan sujuvia ja yksinkertaisia.
Seurakunta-alan toimijat
Haluaisiko asiakkaanne hyödyntää Primeen tallentamaansa tietoa myös teidän ohjelmistossanne tai toisin päin? Tehdään siitä yhdessä mahdollista hyödyntäen Primen rajapintaratkaisuja.